افتتاح چهارمین خانه سالمندان استان سیستان و بلوچستان در شهرستان زاهدان

افتتاح چهارمین خانه سالمندان استان سیستان و بلوچستان در شهرستان زاهدان

چهارمین خانه سالمندان استان سیستان و بلوچستان در شهرستان زاهدان با حضور دکتر کوثری معاون سیاسی و اجتماعی استاندار به بهره بهرداری رسید. به گزارش پایگاه خبری سیستان و بلوچستان چهارمین خانه سالمندان استان سیستان و بلوچستان در شهرستان زاهدان به بهره بهرداری رسید . کوثری در حاشیه این مراسم گفت: در حال حاضر دو