شایعه ترور فرماندار ادعایی دلگان بوسیله گروهکها تکذیب شد

شایعه ترور فرماندار ادعایی دلگان بوسیله گروهکها تکذیب شد

فرماندار دلگان هر گونه شایعه در خصوص قتل فرماندار ادعایی دلگان از سوی گروهکهای معاند را تکذیب کرد و گفت: ۲ نفر به علت اختلاف شخصی در یکی از روستاهای دلگان با هم درگیر که درنتیجه یکی مقتول و دیگری قاتل شده و خودکشی کرده است.