نیاز مبرم مدارس سیستان و بلوچستان به جذب ۳ هزار نفر مشاور و‌ معاون پرورشی
به منظور افزایش کیفیت آموزشی؛

نیاز مبرم مدارس سیستان و بلوچستان به جذب ۳ هزار نفر مشاور و‌ معاون پرورشی

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به جمعیت ۸۵۰ هزار نفری دانش آموزان در سیستان و بلوچستان به یک هزار معاون پرورشی و ۲ هزار مشاور دیگر در مدارس نیاز است.