ورزش سیستان و بلوچستان از نبود اسپانسر رنج می برد/ اسکواش همچنان نیازمند حمایت و توجه
گزارش پایگاه خبری سیستان و بلوچستان از ورزش اسکواش

ورزش سیستان و بلوچستان از نبود اسپانسر رنج می برد/ اسکواش همچنان نیازمند حمایت و توجه

اسکواش یکی از ورزش هایی است که به راحتی می توان آن را در همه جا بازی کرد چرا که نیاز چندانی به جای بزرگ ندارد بنابراین می توان کورت های بازی را در نقاط مختلف استان جایگذاری کرد.