سیستان وبلوچستان رتبه چهارم پیشرفت فیزیکی طرح اقدام ملی مسکن کشور را کسب کرد

سیستان وبلوچستان رتبه چهارم پیشرفت فیزیکی طرح اقدام ملی مسکن کشور را کسب کرد

  مدیر کل راه وشهرسازی استان سیستان و بلوچستان گفت: این استان بر اساس گزارش دیوان‌ محاسبات کشور حائز رتبه چهارم در پیشرفت فیزیکی طرح اقدام ملی مسکن در بین سایر استان های کشور شد.   عطاءاله اکبری در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان بیان کرد: دیوان محاسبات کشور اخیرا