زاهدان میزبان مسابقات اسکواش مبتدیان کشور است

زاهدان میزبان مسابقات اسکواش مبتدیان کشور است

مسول کمیته روابط عمومی هیئت اسکواش سیستان و بلوچستان گفت: نخستین دوره مسابقات قهرمانی اسکواش مبتدیان کشوری کورت های روباز سه طرف دیوار در زاهدان برگزار می شود. مرتضی رضایی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان ابراز کرد: نخستین دوره مسابقات قهرمانی اسکواش مبتدیان کشوری کورت های روباز سه طرف