طرح معیشت جایگزین با اولویت های محیط زیستی در جریان است

طرح معیشت جایگزین با اولویت های محیط زیستی در جریان است

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: محیط زیست پیگیر اجرایی شدن طرح معیشت جایگزین برای ذینفعان است. وحیدپورمردان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان عنوان کرد: طرح معیشت جایگزین وارد فاز اخذ طرح های پیشنهادی زودبازده شد. مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان افزود: در برنامه احیای