هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی راسک به کشت پیاز اختصاص یافت

هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی راسک به کشت پیاز اختصاص یافت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان راسک اظهار داشت: کار کاشت پیاز خارج از فصل در شهرستان راسک آغاز و پیش بینی می شود در سالجاری حدود هزار و ۶۰۰ هکتار از مزارع شهرستان به کشت پیاز اختصاص یابد. سعید نارویی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان عنوان کرد: بیش از ۹۸