افزون بر ٧٣ هزار هکتار از اراضی سیستان و بلوچستان رفع تداخل شد

افزون بر ٧٣ هزار هکتار از اراضی سیستان و بلوچستان رفع تداخل شد

سرپرست مدیریت امور اراضی استان سیستان و بلوچستان گفت: افزون بر ٧٣ هزار هکتار از اراضی سیستان و بلوچستان رفع تداخل شد. الهام شهرکی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با هدف حفظ و حراست از زمین های ملی و منابع طبیعی و در راستای اجرای ماده ۵۴