سهمیه آرد نانوایی های غیراقتصادی در صورت درستکار بودن، اضافه و اقتصادی شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری:

 سهمیه آرد نانوایی های غیراقتصادی در صورت درستکار بودن، اضافه و اقتصادی شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: نانوایی هایی که تخلف نداشته‌اند و عملکرد آنها صادقانه بوده اگر فروش اقتصادی ندارند از محل آرد شناور سهمیه اضافه دریافت کنند تا به فروش اقتصادی برسند.