کاهش تخلفات و شفافیت فعالیت تجاری از طریق سامانه جامع تجارت

کاهش تخلفات و شفافیت فعالیت تجاری از طریق سامانه جامع تجارت

رییس اداره صمت کنارک گفت: رصد کالا در زنجیره تجاری و نظارت سیستمی از طریق سامانه جامع تجارت باعث کاهش تخلفات و شفافیت فعالیت می باشد. به گزارش پایگاه خبری سیستان و بلوچستان مسئول نمایندگی صمت شهرستان کنارک در جلسه کمیسیون نظارت بر تشکلهای صنفی شهرستان کنارک گفت: واحدهای اقتصادی عرضه‌کننده کالا از جمله شرکت‌های