پتانسیل ها و تجربه های جهانی در راه برنامه احیای تالاب هامون

پتانسیل ها و تجربه های جهانی در راه برنامه احیای تالاب هامون

مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: تالاب هامون برای اجرای کامل برنامه احیاء آماده دریافت حمایت های بین المللی است. وحیدپورمردان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان گفت: استفاده از تجارب و حمایت های بین المللی در برنامه احیای تالاب هامون یکی از شاخصه های اصلی