شناسایی ۲۵۱ واحد صنفی متخلف در ایرانشهر/ متخلفان نقره داغ شدند

شناسایی ۲۵۱ واحد صنفی متخلف در ایرانشهر/ متخلفان نقره داغ شدند

رییس اداره صمت شهرستان ایرانشهر گفت: طی پنج ماه گذشته با بازرسی های به عمل امده از واحدهای صنفی شهرستان ایرانشهر ۲۵۱ واحد صنفی متخلف شدند. مهرداد طاهری در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سیستان و بلوچستان بیان کرد: در مدت پنج ماهه نخست سال بیش از چهار هزار و ۵۰۰ بازرسی از